Klachtenregeling

Klachtenregeling Tandartsenpraktijk Maaspoort

Wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent, hetzij in tandheelkundige zin of bijvoorbeeld in de bejegening, dan kennen wij de volgende procedure:

 1. Terug naar de behandelaar
  Als eerste stap in de klachten procedure meldt u aan de behandelaar dat u niet tevreden bent en krijgt de behandelaar de gelegenheid het gerezen probleem zo goed mogelijk met u op te lossen.
 2. Schriftelijke klacht bij de praktijk
  Indien de behandelaar het probleem in uw ogen onvoldoende heeft opgelost, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de praktijkhouders via postadres of info@tandartsenmaaspoort.nl
  Indien noodzakelijk wordt u uitgenodigd voor een toelichting.
 3. Advies van het TIP
  Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen.
 4. NMT-klachtenregeling
  Als u besluit uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling, Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De NMT kan namelijk:
 • een bemiddelende rol spelen;
 • overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.